ศูนย์ข้อมูล

เงื่อนไขและข้อตกลง

‘เว็บไซต์’ หมายถึง หน้าย่อย โดเมนย่อย หรือส่วนที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ถูกระบุไว้หรือเข้าถึงได้ผ่านชื่อโดเมน : demo.idnpoker.com.

‘อุปกรณ์ในการเข้าถึง’ หมายถึง วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในการเข้าถึงบริการ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน ฟีเจอร์โฟน อุปกรณ์แท็บแล็ต อุปกรณ์แบบสัมผัส หรือระบบความบันเทิงในบ้าน ระบบใดๆ เช่น แผงควบคุมวิดีโอเกม และสมาร์ททีวี(หรือโดยวิธีการทางไกลอื่นใด).

‘ข้อตกลงโบนัส’ หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โบนัส และข้อเสนอพิเศษซึ่งอาจมีผลใช้กับส่วนใดๆ ของการบริการเป็นครั้งคราว.

‘ข้อกำหนดทั่วไป’ หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้.

‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’ หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ. ‘กฎเกณฑ์’ หมายถึง กฎเกณฑ์ในการเดิมพัน และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเกมที่ใช้ได้เป็นการเฉพาะกับประเภทของการเดิมพัน หรือการเล่นเกมที่เกี่ยวข้อง.

 1. 1. โดยการคลิกที่ปุ่ม “ยอมรับ” ท่านให้คำรับรอง และยอมรับว่าท่านเข้าใจอย่างครบถ้วนและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกอย่างที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการตัดสิทธิ์การริบเงิน การปิดบัญชี หรือการดำเนินการทางกฎหมายต่อท่านโดยผู้ให้บริการ ข้อตกลงนี้รวบรวมแนวทางปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ใช้กับการบริการที่ถูกโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ตามที่อาจจะมีการแก้ไขโดยผู้ให้บริการเป็นครั้งคราว
 2. 1. วันที่ที่มีผลบังคับใช้ของข้อตกลงการใช้งานนี้คือ เมื่อท่านยอมรับหรือเชื่อได้ว่าจะยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้.
 3. 1. ข้อตกลงการใช้งานนี้จะส่งผลต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน และเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ทั้งหมด และขอรับคำแนะนา ทางกฎหมายอย่างเป็นอิสระเพื่อตอบคำถามใด ๆ ที่ท่านอาจมีก่อนที่จะคลิกปุ่ม “ยอมรับ”.
 4. 1. เนื้อหาดั้งเดิมของข้อตกลงการใช้งานนี้เขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษ และการแปลส่วนใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะอยู่บนพื้นฐานของเนื้อหาดั้งเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าข้อตกลงการใช้งานหรือเอกสารหรือประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่นใด ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษดั้งเดิมเป็นหลัก.
 1. 2. เมื่อท่านเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการ ท่านจะได้รับการร้องขอให้แจ้งข้อมูลส่วนตัวรวมถึงชื่อ วันเดือนปี เกิด และรายละเอียดในการติดต่อที่เหมาะสมอื่น ๆ ของท่านซึ่งรวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของท่าน ท่านสามารถปรับปรุงรายละเอียดในการติดต่อกับท่านให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันผ่านฝ่ายบริการลูกค้า
 2. 2. ในการเปิดบัญชีนั้น ท่านรับรองว่าท่านมีอายุเกิน 18 ปี และมีอายุเกินอายุที่กิจกรรมการพนันหรือการเล่นเกมนั้นชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฏหมายหรืออำนาจศาลที่บังคับใช้กับท่าน ท่านยังรับรองอีกด้วยว่าการพนันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายในอาณาเขตที่ท่านอยู่อาศัย และท่านสามารถทำสัญญาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. 2. บัญชีของท่าน จะต้องได้รับการจดทะเบียนภายใต้ชื่อและรายละเอียดส่วนตัวที่ถูกต้องของท่าน และบัญชีนี้จะจดทะเบียนให้กับท่านเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและจะไม่มีการทำซ้ำ ผ่านบุคคล ครอบครัว ครัวเรือน ที่อยู่ (ไปรษณีย์หรือไอพี) ที่อยู่อีเมลอื่นใด อุปกรณ์ในการเข้าถึง หรือสภาวะแวดล้อมใด ๆ ที่อุปกรณ์ในการเข้าถึงถูกใช้งานร่วมกัน (เช่น สถานที่ทา งาน โรงเรียน สถานที่สาธารณะ ฯลฯ) หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริการนี้ บัญชีอื่นใดที่ท่านเปิดหรือที่ท่านเป็นเจ้าของโดย ได้รับผลประโยชน์จะถือว่าเป็นบัญชีซ้ำ ผู้ให้บริการอาจปิดบัญชีซ้ำใด ๆ (แต่จะไม่ได้ถูกบังคับให้ทำเช่นนั้น) ถ้าบัญชีซ้ำ ถูกปิด:
  1. โบนัสทั้งหมด เดิมพันฟรี และเงินรางวัลที่สะสมไว้จากโบนัสและเดิมพันฟรีดังกล่าวที่ได้รับมาโดยใช้บัญชีซ้ำนั้นจะเป็นโมฆะและถูกริบ
  2. ผู้ให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตน อาจยกเลิกเงินรางวัลทั้งหมด และคืนเงินฝากทั้งหมดที่ทำในนามบัญชีซ้ำ และในส่วนที่ไม่ได้ถูกรับคืนโดยผู้ให้บริการจากบัญชีซ้ำ ที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนเงินใด ๆ ที่ท่านจะต้องคืนให้กับผู้ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซ้ำ อาจถูกรับคืนโดยผู้ให้บริการโดยตรงจากบัญชีอื่นใดของท่านรวมถึงบัญชีซ้า
  3. ผู้ให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตนอาจยอมให้การใช้งานบัญชีซ้ำ นั้นถือว่าถูกต้อง ซึ่งในกรณีนี้ผลขาดทุนทั้งหมดและเงินเดิมพันที่ได้วางไว้โดยท่านหรือสำหรับท่านผ่านบัญชีซ้ำนั้นจะถูกยึดไว้โดยผู้ให้บริการ
 1. 3. ท่านรับรองว่าชื่อและที่อยู่ที่ท่านให้เมื่อเปิดบัญชีของท่านนั้นถูกต้อง และท่านเป็นเจ้าของเงินอันชอบธรรมซึ่งท่านฝากไว้ในบัญชีของท่าน
 2. 3. ไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ใช้เว็บไซต์นี้ ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านบรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้ให้บริการก็จะพักบัญชีของท่านไว้จนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าวที่ผู้ให้บริการสามารถยืนยันได้ว่าท่านบรรลุนิติภาวะแล้ว ถ้ามีการพิสูจน์ในเวลาต่อมาได้ว่าท่านเป็นผู้เยาว์ ณ เวลาที่ท่านได้เล่นการพนันหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับเกมใด ๆ กับผู้ให้บริการ:
  1. บัญชีของท่านจะถูกปิด
  2. ธุรกรรมทั้งหมดที่ได้ดำเนินการในขณะที่ท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะจะเป็นโมฆะ และในกรณีที่ทำได้ จะมีการคืนเงินที่เกี่ยวข้องที่ท่านได้ฝากไว้ ตามวิธีการชำระเงินที่ใช้กับการฝากเงินก้อนนั้น
  3. จะมีการคืนเงินฝากใด ๆ ที่ได้ดำเนินการในขณะที่ท่านยังเป็นผู้เยาว์อยู่ให้แก่ท่าน
  4. เงินรางวัลใด ๆ ที่ท่านได้สะสมไว้ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกริบจากท่าน และเมื่อมีการเรียกร้องคืนเงินดังกล่าวก้อนใด ๆ ซึ่งถูกถอนจากบัญชีของท่านกลับไปยังผู้ให้บริการ
 1. 4. หลังจากที่เปิดบัญชีของท่านแล้ว ท่านจะต้องทำขั้นตอนทุกอย่างที่สมเหตุสมผลเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผย (ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ตาม) ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัญชีของท่านให้แก่คนอื่น
 2. 4. ธุรกรรมทั้งหมดที่ได้ดำเนินการเมื่อมีการป้อนชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัญชีของท่านอย่างถูกต้อง จะถือว่ามีผลบังคับใช้ ไม่ว่าจะได้รับการอนุมัติจากท่านหรือไม่ก็ตาม และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ ในกรณีที่ท่านเปิดเผยชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัญชีของท่านให้แก่คนอื่น (ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ตาม)
 3. 4. ถ้าท่านลืมหรือทำรายละเอียดบัญชีของท่านหาย หรือมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า มีบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตล่วงรู้รายละเอียดดังกล่าวโปรดติดต่อผู้ให้บริการทันทีผ่านฝ่ายบริการลูกค้า
 4. 4. เพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยไว้ในระดับสูง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการการรักษาความปลอดภัยเมื่อใดก็ตาม เพื่อรับรองอัตลักษณ์ตัวตนของท่าน ยืนยันธุรกรรมทางการเงินของท่าน และบันทึกคำยินยอมของท่านต่อข้อตกลงฉบับนี้เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ ท่านตกลงที่จะแสดงอัตลักษณ์ตัวตนดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นหรือเอกสารตามที่ผู้ให้บริการเห็นว่าจำเป็นโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ถ้าท่านไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอ ด้านการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของท่าน ท่านจะได้รับแจ้งเตือนถึงคำร้องขอเพื่อการยืนยันดังกล่าวทางอีเมลหรือโทรศัพท์ และยอดเงินคงเหลือในบัญชีจะถูกริบถ้าท่านไม่สามารถแสดงเอกสารและข้อมูลที่ได้รับการร้องขอดังกล่าว ต่อผู้ให้บริการภายในช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้อย่างมีเหตุผลโดยผู้ให้บริการคำร้องขอเอกสารและข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีการสาบานแล้วเกี่ยวกับอัตลักษณ์ตัวตนและการมีสิทธิเข้ารับเลือก การปลดเปลื้องความรับผิดที่ยกประโยชน์ให้ แก่ผู้ให้บริการ และการอนุญาตให้มีการตีพิมพ์
 5. 4.ท่านเป็นผู้ที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการจัดหาและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการเข้าถึงของท่านทั้งหมด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริการในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ท่านจำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะเข้าถึงการบริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ในรูปแบบใดก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการสูญเสียการบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ดี แบนด์วิดท์ หรือประการอื่น) โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือโทรคมนาคมใด ๆ ที่ท่านได้ทำสัญญาด้วยเพื่อที่จะเข้าถึงการบริการ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความสงสัย ผู้ให้บริการไม่ได้นำเสนอใด ๆ หรือให้การรับรองใด ๆ ในเรื่องของความเข้ากันได้ของการบริการกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามใด ๆ
 1. 5.ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการทำให้เงินรางวัลใด ๆ เป็นโมฆะและยึดยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่านในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้:
  1. ถ้าท่านมีบัญชีซ้ำที่ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่อยู่ในภูมิภาคของผู้ให้บริการ;
  2. ถ้าชื่อที่อยู่ในบัญชีของท่านไม่ตรงกับชื่อที่อยู่บนบัตรเครดิตหรือหรือบัญชีชำระเงินอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อการสั่งซื้อที่เราหรือการฝากเงินกับเรา;
  3. ถ้าท่านเข้าร่วมกับหนึ่งในการส่งเสริมการขายของเรา และถอนตัวจากการส่งเสริมการขายนั้นก่อนที่จะทำตามข้อกา หนดของการส่งเสริมการขายเฉพาะนั้น ๆ;
  4. ถ้าท่านให้ข้อมูลในการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้องหรือที่ทำให้เข้าใจผิด;
  5. ถ้าท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ;
  6. ถ้าท่านติดต่อมาจากเขตอำนาจศาลที่ซึ่งการเข้าร่วมในเกมนั้นผิดกฎหมาย;
  7. ถ้าท่านได้ขอให้มีการคืนยอดเงินที่ชำระมา หรือปฏิเสธการสั่งซื้อหรือการฝากเงินใด ๆที่ท่านได้ดำเนินการต่อเข้าบัญชีของท่าน;
  8. ถ้าเราพบท่านโกงหรือพยายามที่จะโกง หรือถ้ามีการพิจารณาโดยผู้ให้บริการว่าท่านได้ใช้หรือใช้ประโยชน์จากระบบ (รวมถึงเครื่องจักร คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ) ที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเอาชนะเว็บไซต์ ระบบที่รองรับเว็บไซต์ หรือเกม หรือเราพบว่าท่านได้สมรู้ร่วมคิดหรือพยายามที่จะสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นรายอื่น ๆ เพื่อที่จะฉ้อโกงผู้ให้บริการ
  9. ถ้าท่านไม่สามารถปฏิบัติตามกฎว่าด้วยข้อตกลงการใช้งาน
 1. 6. ท่านตกลงที่จะไม่ขอให้มีการคืนยอดเงินที่ชำระมา การถอนเงินออกไป หรือไม่เช่นนั้นก็ยกเลิกการฝากเงินใด ๆ เข้าในบัญชีของท่าน และจะคืนเงินและชดเชยเงินฝากที่ยังไม่ได้ชำระดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ให้บริการในกระบวนการเก็บเงินฝากของท่าน บัญชีของท่านจะต้องไม่ถูกใช้งานเป็นบัญชีธนาคาร และถ้าผู้ให้บริการรับรู้ว่ามีการฝากเงินเข้าในหรือการถอนเงินจากบัญชีของท่านโดยที่ไม่มีกิจกรรมเดิมพันหรือการเล่นเกมที่เป็นสัดส่วนกัน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะหักค่าธรรมเนียมบริหาร (ไม่ว่าผู้ให้บริการจะปิดหรือพักบัญชีนั้นหรือไม่ก็ตาม).
 2. 6. ผู้ให้บริการถูกกำหนดให้ต้องแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเงินในบัญชีของท่าน และระดับที่เงินของท่านได้รับการคุ้มครองในกรณีของการล้มละลาย เงินที่ฝากโดยท่านเข้าบัญชีของท่านจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคาร หรือบัญชีเอสโครว์ซึ่งจะถูกเก็บ แยกไว้ต่างหากจากเงินทุนของผู้ให้บริการ เงินในบัญชีของท่านไม่ได้รับการประกัน การันตี สนับสนุน หรือคุ้มครองจากระบบเงินฝากหรือระบบประกันการธนาคารใด ๆหรือจากระบบประกันที่คล้ายกันอื่นใด.
 3. 6. เมื่อใดก็ตาม ผู้ให้บริการอาจชดเชยยอดเงินคงเหลือที่เป็นบวกในบัญชีของท่านกับจำนวนเงินใด ๆ ที่ท่านติดค้าง (รวมถึงบัญชีซ้ำใด ๆ) ต่อบริษัทอื่นใดภายในกลุ่มของผู้ให้บริการ (โดยไม่คำนึงถึงว่ามีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานหรือไม่) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จา กัดเพียงกรณีที่ผู้ให้บริการสะสางเงินเดิมพันหรือการวางเดิมพันใด ๆ ใหม่ ตามบัญชีที่ซ้า การสมรู้ร่วมคิด การโกง การฉ้อโกง และกิจกรรมทางอาญา.
 4. 6. ท่านอาจร้องขอการถอนเงินจากบัญชีของท่านได้ทุกเวลา.
 5. 6.ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของท่านด้วยเหตุใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าตามข้อกา หนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้าท่านไม่ได้เข้าใช้งานบัญชีของท่านเป็นเวลา 180 วันติดต่อกัน บัญชีของท่านจะถูกติดป้ายว่าไม่ได้ใช้งาน และอาจถูกปิดได้และยอดเงินคงเหลือทั้งหมดจะถือว่าถูกทอดทิ้ง ข้อกำหนดในการเข้าใช้งานดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นการตั้งข้อกำหนดใด ๆ ที่จะต้องเล่นเกมใด ๆ ฝากเงิน หรือเข้าร่วมกับกิจกรรมใด ๆ ที่เว็บไซต์ของเรามากไปกว่าการเข้าใช้งานระบบ.
 6. 6. ท่านอาจใช้ยอดเงินสมนาคุณหรือยอดเงินโบนัสที่มีการเครดิตเข้าไปในบัญชีของท่านโดยผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย เพื่อการเล่นในเกม ท่านไม่มีสิทธิที่จะไม่ถอนเงินจำนวนดังกล่าวโดยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข เพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในการนำเสนอโบนัสแต่ละครั้งเสียก่อน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการทวงคืนจำนวนเงินโบนัสใด ๆ ที่ชำระเข้าไปในบัญชีของท่าน ถ้าท่านไม่ได้ใช้เงินโบนัสเหล่านี้ภายในช่วงระยะเวลาที่ได้ระบุไว้
 1. 7. การเข้าถึง หรือการใช้เว็บไซต์หรือการบริการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้มีถิ่นที่พักอาศัยบางรายหรือทั้งหมดของ หรือบุคคลในบางประเทศ ผู้ให้บริการไม่ได้ตั้งใจว่าเว็บไซต์ควรจะถูกใช้งานเพื่อการเดิมพัน การเล่นเกม หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยบุคคลในประเทศที่กิจกรรมดังกล่าวผิดกฎหมาย ข้อเท็จจริงที่ว่าเว็บไซต์นี้เข้าถึงได้ในประเทศใด ๆ หรือปรากฏในภาษาทางการของประเทศดังกล่าวใด ๆ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการรับรองถึง หรือการรับประกันความชอบธรรม และอีกนัยหนึ่งก็คือการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ และเงินฝากหรือการรับเงินรางวัลใด ๆ จากบัญชีของท่าน สภาพพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการกำหนดข้อเสนอ การชักชวน หรือการเชื้อเชิญโดยเราเพื่อการใช้งานใน หรือการบอกรับเป็นสมาชิกการเดิมพัน การเล่นเกม หรือบริการอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่กิจกรรมดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย.
 2. 7. เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะพิจารณากฎหมายที่บังคับใช้กับสถานที่ที่ท่านอยู่ในปัจจุบัน ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านจะกระทำการโดยชอบด้วยกฎหมายในเขตอำนาจศาลของท่านในการเปิดบัญชีของท่าน หรือการใช้เว็บไซต์.
 3. 7. ท่านอาจเข้าถึงเว็บไซต์ได้ก็ต่อเมื่อท่านอายุครบ 18 ปี และมากกว่านั้น และการที่ท่านทำเช่นนั้นเป็นสิ่งถูกกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลจากที่ที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ หรือท่านบรรลุนิติภาวะแล้วในเขตอำนาจศาลจากที่ที่ท่านทำการเชื่อมต่อ ท่านตกลง และรับรู้ว่าผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่ที่จะให้คำแนะนำทางกฎหมายใด ๆ หรือการรับประกันแก่ท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ที่ควบคุมสิทธิของท่านในการเข้าร่วมในเกม ตกลง และรับรู้ว่าเป็นหน้าที่ของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจ ตลอดเวลาว่าท่านปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุมท่านและสิทธิของท่านในการเล่นเกม โดยการเล่นเกม ท่านรับรอง และรับประกันต่อผู้ให้บริการว่าท่านปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และมีสิทธิตามกฎหมายในการเล่นเกม การเข้าร่วมในเกมนั้นเป็นโมฆะสำหรับใครก็ตาม และที่ใดก็ตามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้มีถิ่นพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและอาณาเขตทั้งหมดของประเทศนี้ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส สเปน โรมาเนีย (WL และ SSA รวมกัน) อาร์มีเนีย เลบานอน เกาหลีเหนือ อิหร่าน ฮังการี โปรตุเกส เยอรมนี ยูเครน ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร เซอร์เบีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ค อิตาลี เอสโตเนีย เบลเยียม และฟิลิปปินส์ไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเกมเหล่านี้ บัญชีที่เปิดโดยผู้มีถิ่นพักอาศัยของประเทศเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน และผู้ให้บริการจะปิดบัญชีดังกล่าวโดย ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้.
 4. 7. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการ และใช้ประโยชน์จากตาราง เซิร์ฟเวอร์ และแพลตฟอร์มฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันซึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นร่วมกับเว็บไซต์ระดับภูมิภาคอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันได้ ผู้เล่นอาจถูกจัดให้เข้าไปอยู่ในตารางร่วมโดยไม่คำนึงถึง ว่าพวกเขาเป็นผู้เล่นของเว็บไซต์ระดับภูมิภาคใด ในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น ท่านตกลงว่าท่านอาจถูกจัดให้เข้าไปอยู่ในตารางร่วม โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว และในกรณีที่ท่านละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไขของเว็บไซต์ระดับภูมิภาค ผู้ให้บริการมีสิทธิ ในการจำกัดท่านไม่ให้เข้าถึงระบบทั้งระบบ ท่านตกลงเพิ่มเติมว่ารูปแบบการเล่นของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ขีดจำกัด และประวัติในการฝากเงินอาจถูกคำนวณ และแบ่งปันข้อมูลกันทั่วทั้งระบบเพื่อต่อต้านการฉ้อโกง การฝากเงินเกินจำนวน และประเด็นอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะ พิจารณาโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว.
 5. 7.ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ท่านจะไม่ใช้การบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งถูกพิจารณาหรือน่าจะถูกพิจารณาว่าเป็นการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย เหยียดผิว กีดกันทางเพศ หรือมีลักษณะไปในทางเลือกปฏิบัติอย่างอื่นหรือซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดอาญา ท่านจะต้องไม่ใช้ภาษา หรือรูปภาพใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดหรือก้าวร้าว กล่าวคา สบถ ข่มขู่ คุกคาม หรือล่วงละเมิดบุคลอื่นใด รวมถึงผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือพยายามที่จะหลอกว่าท่านเป็นบุคคลอื่นใด หรือประพฤติตัวด้วยท่าทีดังกล่าวต่อพนักงานของผู้ให้บริการ ที่ถูกใช้ในการให้บริการ ฝ่ายบริการลูกค้า หรือแผนกช่วยเหลือหน่วยงานสนับสนุนใด ๆซึ่งเราจัดไว้ให้แก่ท่าน.
 6. 7. ท่านจะใช้เว็บไซต์เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น และจะไม่ได้รับอนุญาตให้มอบสิทธิการเข้าถึงหรือทำซ้า เว็บไซต์หรือส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ให้บริการรวมถึงการสร้างลิงก์เชื่อมโยงเว็บไซต์.
 7. 7. เว็บไซต์ใช้ ‘คุกกี้’ เพื่อติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านและเพื่อช่วยในการทำงานของเว็บไซต คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งถูกดาวน์โหลดเข้าในอุปกรณ์ในการเข้าถึงของท่านเมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ และคุกกี้เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการจดจำได้เมื่อกลับเข้ามายังเว็บไซต์ ผู้ให้บริการใช้คุกกี้เพื่อการปฏิบัติการของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง (ตัวอย่างเช่น) การเปิดโอกาสให้ท่านมีชื่อเข้าใช้งานในระบบต่อไปในระหว่างที่ท่านท่องเว็บ และใช้บัญชีของท่านเพื่อเดิมพัน หรือเล่นเกมบนส่วนที่แตกต่างกันของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการยังใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ วิเคราะห์ของตนเองเพื่อที่พถ้าท่านปฏิเสธคุกกี้หรือต้องการลบคุกกี้ใด ๆ ที่ถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ในการเข้าถึงของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนา ในการลบคุกกี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและปิดการใช้งานคุกกี้ในอนาคตบนซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ และซอฟต์แวร์ท่องอินเทอร์เน็ตของท่าน โปรดรับทราบว่าโดยการลบคุกกี้ของเรา หรือการปิดการใช้งานคุกกี้ในอนาคต ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่บางส่วนหรือคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ได้.
 1. 8.ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องดำเนินการต่อแพลตฟอร์มเกม นโยบายต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:
  1. ยอดเงินคงเหลือจริงทั้งหมดจะถูกเก็บไว้และรักษาไว้อย่างปลอดภัย ยอดเงินคงเหลือทั้งหมดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจะถูกโอนไปยังแพลตฟอร์มโป๊กเกอร์ใหม่.
  2. ทัวร์นาเมนท์ที่รับรอง และที่ได้ประกาศไปแล้วจะยังคงมีอยู่และจะดำเนินการในวันที่ที่ได้ประกาศไปแล้ว ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้ไม่สามารถใช้ระบบในวันที่ที่มีทัวร์นาเมนท์ที่รับรองจะมีการกำหนดตารางเวลาขึ้นใหม่ในวันที่ที่ใกล้เคียงกับวันดั้งเดิมเดียวกันนั้นมากที่สุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์... ฯลฯ)
  3. ตั๋ว/การลงทะเบียนทัวร์นาเมนท์ทั้งหมดจะยังคงใช้ได้อยู่.
  4. แต้มประสบการณ์ทั้งหมดจะถูกย้ายไปยังแพลตฟอร์มโป๊กเกอร์ใหม่ และจะมีการแปลงค่าที่เหมาะสม ถ้าจำเป็น.
  5. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่ประกาศไว้ใด ๆ หรือความไม่ถูกต้องของโบนัสหรือแต้มประสบการณ์บนแพลตฟอร์มใหม่ การคำนวณทั้งหมดจะพิจารณาจากข้อมูลที่มีให้แก่ผู้ให้บริการ
  6. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่ประกาศไว้ใด ๆ หรือความไม่ถูกต้องของโบนัสหรือแต้มประสบการณ์บนแพลตฟอร์มใหม่ การคำนวณทั้งหมดจะพิจารณาจากข้อมูลที่มีให้แก่ผู้ให้บริการ.
  7. ผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของวิธีการชำระเงินสำหรับการเอาเงินออกจากระบบ ถ้ากำหนดให้ต้องมี ผู้เล่นจะต้องสมัครใหม่ถ้าวิธีการชำระเงินนั้นถูกใช้อยู่โดยผู้ให้บริการ และดำเนินการยืนยันเพื่อความปลอดภัยที่จำเป็น.
  8. ผู้ให้บริการอาจจำกัดท่านไม่ให้เข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมบำรุงเว็บไซต์ การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงเกมใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์.
  9. ผู้ให้บริการอาจจำกัดท่านไม่ให้เข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมบำรุงเว็บไซต์ การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงเกมใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์.
 1. 9. เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ และเล่นเกม ท่านควรรับรู้ไว้ว่าท่านอาจกำลังใช้การเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ที่อาจช้ากว่าอุปกรณ์ที่ผู้อื่นใช้ และนี่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของท่านในช่วงเวลาวิกฤต และท่านอาจพบกับข้อบกพร่องของระบบ ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือการหยุดชะงักของการให้บริการ.
 2. 9. กฎเกณฑ์สำหรับเหตุการณ์หรือเกมแต่ละอย่างนั้นมีอยู่ และควรได้รับการพิจารณาก่อนที่ท่านจะใช้บริการ.
 3. 9. ท่านยอมรับอย่างเต็มที่และเห็นด้วยว่าซอฟต์แวร์ตัวสร้างเลขสุ่ม (RNG) ของผู้ให้บริการจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของเกม ยิ่งไปกว่านั้นในกรณีที่เกิดข้อแย้งกันระหว่างผลลัพธ์บนซอฟต์แวร์ และเซิร์ฟเวอร์การเล่นเกมของผู้ให้บริการ ผลลัพธ์ที่แสดงไว้บนเซิร์ฟเวอร์ การเล่นเกมของผู้ให้บริการจะเป็นผลลัพธ์ของเกมที่เป็นทางการ และที่ควบคุม ยิ่งไปกว่านั้นท่านเข้าใจ และเห็นด้วยว่าบันทึกของเว็บไซต์และผู้ให้บริการจะเป็นอำนาจขั้นสุดท้ายในการพิจารณาข้อตกลงของการมีส่วนร่วมของท่านในเกม.
 4. 9. ถ้าท่านมีข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ใด ๆ ในเกมหรือกิจกรรมอื่น ๆ บนเว็บไซต์ท่านจะต้องยื่นข้อร้องเรียนของท่านต่อผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 14 วันนับจากเหตุการณ์ที่เป็นที่โต้แย้งต่อฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ให้บริการ.
 5. 9.ท่านไม่ควรวางเดิมพันใด ๆ หรือเล่นเกมกับเหตุการณ์ใด ๆ จนกว่าท่านจะเข้าใจความหมายเป็นที่พึงพอใจแล้ว ผู้ให้บริการไม่สามารถยอมรับความริบผิดชอบใด ๆ ได้ถ้าท่านวางเดิมพัน หรือเล่นเกมผ่านผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านการบริการในสถานการณ์ที่ท่านไม่เข้าใจ ข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวพันถึง หรือเกี่ยวข้องกับการเดิมพัน หรือเกมนั้น.
 1. ท่านหรือบุคคลหรือองด์กรใดที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจะไม่โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไปยังเพื่อนผู้ใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ การสทนา หรือเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือการเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพักหรือยกเลิกบัญชีของผู้เล่นที่ใช้เว็บไซต์ หรือฟังก์ชันสนทนาไปในทางที่ผิดอย่างไม่มีกำหนดเพื่อทำข้อความที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือการบริการใด ๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการ.
 1. ต่อไปนี้คือรายการของแบบแผนปฏิบัติที่ไม่ถูกกฎหมาย:
  1. การทิ้งชิป เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นคนใดแพ้ไพ่โดยตั้งใจเพื่อที่จะย้ายชิปของเขาไปยังผู้เล่นอีกคนหนึ่งอย่างจงใจ ผู้เล่นคนใดที่เป็นที่สงสัยอย่างมีเหตุผลรองรับว่ามีส่วนร่วม หรือพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการทิ้งชิปกับผู้เล่นคนอื่น จะถูกห้ามเป็นการถาวร และบัญชีของเขา จะถูกยกเลิกทันที.
  2. การจับกลุ่มเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นสองคน หรือมากกว่าที่แบ่งปัน และใช้ความรู้ที่พวกเขามีร่วมกันเพื่อให้ได้เปรียบเหนือผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่โต๊ะนั้น ถูกสั่งห้ามอย่างเคร่งครัด และบัญชีของพวกเขาจะถูกห้าม และยกเลิก.
  3. การละเมิด การส่งเสริมการขายเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นคนใดใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบจากการส่งเสริมการขายใด ๆ ที่ไม่ยุติธรรมบัญชีอาจถูกห้ามและยกเลิกทันที.
  4. การเล่นโดยใช้ระบบอัตโนมัติเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ระบบอัตโนมัติ บอต โรบอต หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือโปรแกรมที่ดำเนินการให้กับผู้เล่น.
  5. เมื่อสมาชิกใช้หลายบัญชีพร้อมกันบนอุปกรณ์เดียวกันเพื่อเล่นในประเภทเกมเดียวกันโดยการเปิดหลายแท็บ (Multi Tabling) ถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด และบัญชีผู้ใช้อาจถูกยกเลิกและยุติทันที.
 2. แบบแผนปฏิบัติที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้มีขึ้นได้ และจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานอย่างรุนแรง ผู้ให้บริการจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อป้องกันและตรวจหาแบบแผนปฏิบัติดังกล่าวเพื่อระบุตัวตนผู้เล่นที่สัมพันธ์กันซึ่งเป็นที่กังวล ถ้าแบบแผนปฏิบัติเหล่านี้เกิดขึ้น ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ท่านอาจทำให้เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากแบบแผนปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ และการกระทำใด ๆ ที่ผู้ให้บริการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนั้น โดยจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว.
 3. ถ้าท่านสงสัยว่ามีบุคคลยุ่งเกี่ยวกับแบบแผนปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ท่านควรรายงานเรื่องนี้ให้เรารับทราบผ่านฝ่ายบริการลูกค้า.
 4. ท่านตกลงว่าท่านจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับหรือเชื่อมโยงกับแบบแผนปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรูปแบบใด ๆ.
 1. ถ้าหากว่าบัญชีของท่านไม่ได้ แสดงว่ามียอดคงค้างที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการ ท่านมีสิทธิปิดบัญชีของท่าน และยกเลิกข้อตกลงการใช้งานเมื่อมีการแจ้งให้เราได้รับทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงได้ตลอดเวลา.
 2. ผู้ให้บริการจะตอบคำร้องขอของท่าน และยืนยันการปิดบัญชีของท่าน และวันที่ที่การปิดบัญชีจะมีผลภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยมีข้อแม้ว่าท่านยังคงรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดบนบัญชีของท่านต่อไป จนกระทั่งมีการดำเนินการปิดบัญชีดังกล่าวแล้ว.
 3. เมื่อทำการชำระยอดคงค้างบนบัญชีของท่านใหม่ เราจะใช้วิธีการชำระเงินแบบเดียวกันที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการลงทะเบียนบัญชีของท่าน หรือวิธีการชำระเงินอย่างอื่นที่เราอาจเลือกโดยมีเหตุผลรองรับ.
 4. ในบางสถานการณ์ เราอาจเปิดบัญชีของท่านใหม่ได้ด้วยรายละเอียดของบัญชีเหมือนก่อนหน้านั้น ถ้าท่านร้องขอให้เรากระทำเช่นนั้น ในสถานการณ์ดังกล่าว ในขณะที่บัญชีของท่านจะมีรายละเอียดของบัญชีเหมือนก่อนหน้านั้น การดำเนินการเช่นนั้นจะขึ้นอยู่กับ ข้อตกลงการใช้งานที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ที่มีการเปิดบัญชีอีกครั้ง และรวมถึงสิทธิก่อนหน้าใด ๆ โบนัสหรือเงินรางวัลที่อาจเกิดขึ้นได้จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป.
 1. เพื่อที่เราจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านการบริการ ท่านอาจถูกกำหนดให้ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จัดเตรียมไว้ให้โดยบุคคลที่สามบนอุปกรณ์ในการเข้าถึง (`ซอฟต์แวร์`) ของท่าน ซอฟต์แวร์อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์ในการเข้าถึง ผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์ และแอปพลิเคชันใด ๆ สำหรับการส่งเสริมการขาย การตลาด หรือสำหรับสถานอำนวยความสะดวก ผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์.
 2. ในสถานการณ์ดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกกำหนดให้ทำข้อตกลงแยกต่างหากกับเจ้าของ หรือผู้ออกใบอนุญาตของซอฟต์แวร์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันนั้น (`ข้อตกลงซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สำม`) ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลง การใช้งานและข้อตกลงซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามใด ๆ ข้อตกลงการใช้งานจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า ตราบเท่าที่ความไม่สอดคล้องกันนั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านและผู้ให้บริการ.
 3. เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะทำให้แน่ใจว่า ซอฟต์แวร์ใด ๆ ถูกดาวน์โหลดเข้าในอุปกรณ์ในการเข้าถึงของท่านด้วยวิธีการที่เข้ากันได้กับการตั้งค่าเฉพาะของอุปกรณ์ในการเข้าถึงของท่าน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องส่งผลอันไม่พึงประสงค์ต่อการปฏิบัติการบนอุปกรณ์ในการเข้าถึงของท่าน.
 4. โดยไม่คำนึงถึงว่าการบริการที่จัดให้มีขึ้นผ่านแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์ในการเข้าถึงใด ๆ ควรจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงการใช้งาน ข้อตกลงที่มีแอปพลิเคชันใด ๆ (`แอป`) ที่ถูกดาวน์โหลดหรือติดตั้งเข้าในอุปกรณ์ในการเข้าถึงของท่านจะถูกควบคุมโดยข้อตกลงที่ทำสัญญากัน ระหว่างท่าน และผู้จัดหาแอปที่เกี่ยวข้องนั้น แต่ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลงการใช้งาน และข้อตกลงดังกล่าวใด ๆ ข้อตกลงการใช้งานจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า ตราบเท่าที่ความไม่สอดคล้องกันนั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างท่าน และผู้ให้บริการ.
 5. เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ผู้ให้บริการไม่ได้รับความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง หรือความเหมาะสมของข่าวสาร ข้อมูล ข้อคิดเห็น คำแนะนา หรือข้อความที่มีอยู่ ณ เว็บไซต์ดังกล่าว และเมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านดำเนินการเช่นนั้นโดยเป็นการเสี่ยง ของท่านเอง ในการจัดเตรียมลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ผู้ให้บริการไม่ได้กระทำการในฐานะผู้ตีพิมพ์หรือผู้เผยแพร่เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้น และไม่ได้พยายามที่จะติดตามดูหรือควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นจะไม่ถูกกำหนดให้มีความหมายว่าผู้ให้บริการนั้น ผูกพันหรือเกี่ยวข้องหรือกับลิงก์นั้น ผู้ให้บริการไม่แนะนำ หรือรับรองเนื้อหาใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่พบบนเว็บไซต์อื่น ๆ การเอ่ยถึงบุคคลอื่น ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของบุคคลอื่นบนเว็บไซต์นี้ จะไม่ถูกกำหนดว่าเป็นการรับรอง บุคคลนั้น ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของบุคคลนั้น.
 6. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่ท่านหรือบุคคลที่สามใด ๆ อาจได้รับอันเป็นผลมาจากการสื่อสาร การจัดเก็บ หรือการรับข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลทรัพย์สินที่ท่านทำ หรือที่ท่านได้อนุญาตอย่างชัดแจ้ง หรือโดยปริยายให้ผู้ให้บริการทำ หรือสำหรับข้อผิดพลาดใด ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำต่อข้อมูลที่มีการสื่อสาร จัดเก็บ หรือได้รับ.
 7. ในกรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่เราใช้ในการให้บริการ เราจะดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาทันทีที่ทำได้อย่างมีเหตุผล ในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวทำให้เกมสะดุดในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้จากตำแหน่งเดียวกันนั้น โดยไม่มีความเสียหายต่อท่าน หรือผู้เล่นรายอื่น ๆ เราจะดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปฏิบัติต่อท่านอย่างยุติธรรม.
 1. สถานการณ์จำนวนหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการยอมรับเงินพนัน หรือการวางเดิมพัน หรือมีการชำระเงินโดยผิดพลาดโดยเรา รายการสถานการณ์ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้แต่ไม่จำกัดเพียงแค่:
  1. ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบุอัตราต่อรอง หรือเงื่อนไขของเดิมพันหรือการวางเดิมพันในการเล่นเกมให้แก่ท่านโดยไม่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดที่เห็นชัดแจ้ง หรือการละเว้นในการป้อนข้อมูลหรือการกำหนดตลาด หรืออันเนื่องมาจากการทำงานผิดพลาดของคอมพิวเตอร์;
  2. ในกรณีที่ผู้ให้บริการทำข้อผิดพลาดที่ชัดเจน ข้อผิดพลาดที่ชัดเจนเกิดขึ้นได้ในกรณีที่:
   1. มีส่วนเกี่ยวข้องกับเดิมพันที่วางก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น ราคา/เงื่อนไขที่เสนอนั้นแตกต่างอย่างมากไปจากราคา/เงื่อนไขที่มีอยู่ในตลาดทั่วไป หรือ
   2. มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด ๆ ราคา/เงื่อนไขที่เสนอ ณ เวลาที่มีการวางเดิมพันนั้นไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  3. ในกรณีที่ผู้ให้บริการยอมรับเดิมพันอยู่อย่างต่อเนื่องบนตลาดซึ่งควรที่จะถูกพักรวมถึงในกรณีที่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันอยู่ระหว่างดำเนินการ (ยกเว้นในกรณีมีการยอมรับที่เดิมพัน `ที่ดำเนินการอยู่`) หรือได้จบสิ้นแล้ว (บางครั้งก็เรียกว่า `เดิมพันสาย`)
  4. ในกรณีที่มีการทำข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากแบบแผนปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย;
  5. ในกรณีที่มีการทำข้อผิดพลาดโดยผู้ให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินรางวัล/เงินที่ได้ซึ่งมีการชำระให้แก่ท่านรวมถึงอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือโดยคอมพิวเตอร์ หรือ
  6. ในกรณีที่มีการทำข้อผิดพลาดโดยผู้ให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเดิมพันฟรี หรือโบนัสที่ได้มีการเครดิตเข้าบัญชีของท่าน สถานการณ์ดังกล่าวใด ๆ ที่ถูกเรียกว่าเป็นข้อผิดพลาด.
 2. เราขอสงวนสิทธิในการ:
  1. แก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ทำกับเดิมพันที่ได้วางไว้ และสะสางข้อผิดพลาดนั้นใหม่ที่ราคา หรือเงื่อนไขที่ถูกต้องซึ่งมีให้ หรือควรที่จะมีให้ผ่านผู้ให้บริการ ณ เวลาที่มีการวางเดิมพันนั้น และเดิมพันนั้นจะถือว่าได้เกิดขึ้นแล้วบนเงื่อนไขซึ่งเป็นปกติสำหรับเดิมพันนั้น;
  2. ในกรณีที่การแก้ไข และสะสางใหม่ประกาศให้เดิมพันนั้นเป็นโมฆะ และคืนเงินเดิมพันของท่านกลับเข้าไปในบัญชีของท่าน ไม่สามารถทำได้อย่างมีเหตุผล
  3. ในสถานการณ์ที่ข้อผิดพลาดเกิดจากแบบแผนปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย.
 3. ทั้งผู้ให้บริการ (รวมถึงพนักงาน และตัวแทน) และหุ้นส่วนหรือผู้จัดหาจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ รวมถึงการสูญเสียเงินรางวัลที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดใด ๆ โดยท่านหรือผู้ให้บริการ.
 4. ท่านควรแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าท่านรับรู้ถึงข้อผิดพลาดใด ๆ.
 5. ในกรณีที่ท่านได้ใช้เงินซึ่งถูกเครดิตซึ่งถูกบัญชีของท่าน และมอบให้ท่านอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการวางเดิมพันต่อ ๆ มาหรือในการเล่นเกม ผู้ให้บริการอาจยกเลิกเดิมพันดังกล่าว หรือยึดเงินรางวัลใด ๆ ที่ท่านอาจได้มาด้วยเงินดังกล่าว และถ้าผู้ให้บริการได้ ชำระเดิมพันดังกล่าวใด ๆ หรือกิจกรรมในการเล่นเกมจำนวนเงินดังกล่าวจะถือว่าถูกเก็บไว้โดยท่านด้วยความไว้วางใจสำหรับผู้ให้บริการ และท่านอาจชำระจำนวนเงินดังกล่าวนั้นคืนให้แก่ผู้ให้บริการทันที เมื่อมีการร้องขอให้ชำระเงินคืนโดยผู้ให้บริการ.
 1. การที่ท่านเข้าถึงเว็บไซตข์องเรา เนื้อหาการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ เกมเป็นทางเลือก ดุลพินิจ และความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานผิดพลาดของคอมพิวเตอร์หรือความพยายามโดยท่านในการ เข้าไปมีส่วนร่วมกับ เกมโดยแนวทางวิธีการ หรือรูปแบบที่ไม่ได้เป็นการตั้งใจไว้โดยผู้ให้บริการเว็บไซต์เนื้อหา เกม และซอฟต์แวร์ของเราได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้แก่ท่าน “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับรองการรับประกัน การการันตีหรือเงื่อนไขในรูปแบบใด ไม่ว่า จะโดยแสดงออก อย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ตามกฎหมายหรือเป็นอย่างอื่น รวมถึงแต่ไม่จา กัดเพียงแค่การรับประกัน ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด สภาพพร้อมใช้งาน ความถูกต้องความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน ความเชื่อถือได้ความตรงต่อเวลา ความชอบด้วยกฎหมายความเข้ากัน ได้ ความเป็นส่วนตัว การักษาความปลอดภัย ความสามารถในการค้าขายได้คุณภาพ ตา แหน่ง การไม่ละเมิดหรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค้เฉพาะอย่าง หรือการรับประกัน ที่เกิดขึ้นจากการจัดการหรือการใช้การค้า ผู้ให้บริการไม่รับรอง ว่าฟังก์ชั่น ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา เกมหรือซอฟต์แวร์จะมีคุณสมบติ์ตรงตามข้อกำหนดของท่าน หรือการปฏิบัติการของพวกเขาจะไม่ถูกรบกวนหรือปราศาจากข้อผิดพลาด ความเสี่ยงทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้คุณภาพ และประสิทธิภาพของเว็บ ไซต์ของเรา เกม และซอฟต์แวร์นั้นอยู่กับท่านไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะไม่อยู่กับบริษัท บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดหาและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และพนักงานความรับผิดทั้งหมดสะสมที่เกิดขึ้นภายใต้สาเหตุใด ๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การที่ท่านใช้เว็บไซต์ ของเรา เกมหรือซอฟต์แวร์การละเมิดสัญญาการบิดเบือน การประมาทเลินเล่อ การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือประการอื่น) นั้น มากกว่า จำนวนที่ท่านได้ชำระไว้ถ้ามีเพื่อเข้าถึงเว็บ ไซต์ของเรา.
 2. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงโดยอ้อม ที่เป็นการลงโทษเป็นพิเศษ เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลตามมาซึ่งเกี่ยวข้องกับ หรือเกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้หรือการที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเรา เกมหรือซอฟต์แวร์ ไม่ว่า ความเสียหายเหล่านั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุของการละเมิดสัญญาหรือในการบิดเบือน แม้ว่า ผู้ให้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ต่อการทำงานผิดพลาดของซอฟต์แวร์จัดบกพร่อง หรือไวรัส ซึ่งทพ ให้เกิดข้อมูลสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของท่าน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ให้บริการไม่ได้ถูกกำหนดให้จัดเตรียมเครือข่ายซ้ำซ้อนและเครือข่ายสำรอง หรือระบบ.
 3. ไม่มีการการันตีว่า ข้อมูลส่วนบุคคลและธุรกรรมบนเว็บไซต์นี้หรือบนอินเทอร์เน็ตจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและปลอดภัย การใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาเป็นความเสี่ยงของท่านเองและบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหา การที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือการได้รับ การจัดเก็บ การสื่อสาร หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่าน.
 4. ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ให้เห็นปัจจุบัน เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ อาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องให้ท่านทราบ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านอาจพบว่า ไม่เป็นที่ต้องการหรือปฏิเสธได้ผู้ให้บริการ ปฏิเสธความรับผิดใดๆ ต่อการใช้งานหรือการทำซ้ำ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาจากอาณาเขตที่การเข้าถึงนั้นอาจผิดกฎหมาย.
 1. ท่านจะชดเชยแก้ต่างและไม่เอาผิดกับผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับสัญญาและผู้จัดหาอย่างเต็มที่จากและในเรื่องของความเสียหายทั้งหมด ต้นทุน ค่าใช้จ่ายการอ้างสิทธิข้อเรียกร้องความรับผิด และความเสียหาย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะคาดการณ์ได้อย่างมีเหตุผลหรือไม่อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับ:
  1. การเข้าถึงและการใช้การบริการโดยท่าน หรือโดยใครก็ตามที่ใช้ชื่อและรหัสผ่านของท่าน.
  2. การละเมิดใดๆ โดยท่านในข้อใดของข้อตกลงและบทบัญญัติของข้อตกลงการใช้งาน.
 2. ในกรณีที่ท่านละเมิดข้อตกลงการใช้งานผู้ให้บริการอาจโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวก่อนการพักใดๆ หรือการยกเลิกบัญชีของท่าน แจ้งท่าน (โดยใช้รายละเอียดในการติดต่อของท่าน) ว่าท่านได้ละเมิด และกำหนดให้ท่านหยุด การกระทำการ หรือการที่ไม่สามารถกระทำการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกำหนดให้ท่านแก้ไขการดำเนินการหรือความผิดที่เป็นของท่านให้ถูกต้อง และแจ้งเตือนท่านถึงการดำเนินการที่เป็นที่ตั้งใจของผู้ให้บริการถ้าไม่ได้ทำเช่นนั้น โดยมีข้อแม้เสมอว่า การแจ้งเตือนดังกล่าวจะไม่ใช่ เงื่อนไขก่อนที่จะมีการพักใด ๆ หรือการยกเลิกบัญชีของท่าน.
 3. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปิดการใช้งานรหัสประจำตัวผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านใดๆ ไม่ว่า จะถูกเลือกโดยท่านหรือถูกจัดสรรโดยผู้ให้บริการตลอดเวลา ถ้าในความคิดที่มีเหตุผลของพวกเขา ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงการใช้งาน.
 4. นอกเหนือไปจากการแก้ไขอื่นใดที่มีอยู่ถ้าท่านละเมิดข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงการใช้งาน ผู้ให้บริการจะมีสิทธิที่จะได้ยอดเงินคงเหลือที่เป็นบวกใดๆ คืนจากบัญชีของท่านเป็นจำนวนเงินใดๆ ที่ได้มีการเรียกร้องจากท่านอย่างมีเหตุผล.
 1. การออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด ข้อความ รูปภาพ ดนตรีเสียงรูปถ่ายวิดีโอการคัดเลือกและการจัดการในที่นั้น ซอฟต์แวร์ ข้อร้องเรียน รหัสแหล่งข้อมูลที่สำคัญ ซอฟต์แวร์และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการขึ้นอยู่กับลิขสิทธิ์ และสิทธิทางทรัพย์สินอื่นซึงมีผู้ให้บริการเป็นเจ้าของหรือถูกใช้ภายใต้ใบอนุญาต จากเจ้าของสิทธิบุคคลที่สาม อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่เนื้อหาใดๆ ที่ประกอบขึ้นภายในการบริการอาจถูกดาวน์โหลดหรือพิมพ์ เนื้อหาดังกล่าวนั้นอาจจะถูกดาวน์โหลด เข้าในอุปกรณ์เดี่ยวเท่านั้น (และอาจพิมพ์เป็นสำเนาเอกสารได้) เพื่อการใช้งานเป็นการส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของท่านเท่านั้น.
 2. ไม่ว่าในสถานการณ์ใด การใช้การบริการนี้จะไม่เป็นการอนุญาตให้ท่านไดรับผลประโยชน์ใด ๆ ในสิทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ (ตัวอย่างเช่น ลิขสิทธิ์ความรู้ หรือเครื่องหมายการค้า) ที่ผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่สามใด ๆ ก็ตาม เป็นเจ้าของ นอกเหนือไปจาก ใบอนุญาตส่วนตัวชนิดไม่เฉพาะเจาะจงและที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตต่อช่วงได้ เพื่อใช้สิทธิ์ในทรัพยสินทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใชัการบริการนี้ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ตามข้อตกลงการใช้งานนี้.
 3. ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิใด ๆ ก็ตามเพื่อใช้หรือทำซ้ำ เครื่องหมายการค้า หรือโลโก้ใด ๆ ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เสียแต่ว่าจะไดรับอนุญาตเป็นการเฉพาะโดยสอดคล้องกับข้อ ตกลงการใช้งาน.
 4. ท่านจะต้องไม่ยอมให้บุคคลอื่นใดทำการคัดลอกจัดเก็บ ตีพิมพ์เช่าออกในอนุญาต จำหน่ายแจกจ่ายเปลี่ยนแปลง เพิ่มเข้าลบทิ้ง ย้าย หรือยุ่ง กับ เว็บไซต์ หรือส่วนใดของเว็บไซต์ในรูปแบบใด หรือขัดจังหวะ หรือแทรกแซงโดยตรงหรือโดยอ้อม (หรือพยายามที่จะขัดจังหวะ หรือแทรกแซง) หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ นอกเหนือไปจากการดู หรือการใช้เว็บไซต์ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงการใช้งาน.
 5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในชื่อของ IDNPOKER โลโก้แบบ เครื่องหมายการค้า และคุณลักษณะของตราสินค้าที่มีลกัษณะเด่นอื่น ๆ ของผู้ให้บริการ และเนื้อหาใด ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้โดยผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่สามใด ๆ เพื่อการรวบรวมเข้าไว้บนเว็บไซต์ ในผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงที่จะไม่แสดง หรือใช้โลโก้แบบ เครื่องหมายการค้า และคุณลักษณะของตราสินค้าที่มีลักษณะเด่นอื่น ๆ ดังกล่าวในล้กษณะใด ๆ โดยไม่ได้ร้บคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้าจากเรา.
 1. ท่านจะต้องไม่:
  1. ทำให้เว็บไซต์วิบัติ;
  2. พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นที่จัดเก็บเว็บไซต์ของคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต;
  3. ทำให้เว็บไซต์เต็มด้วยข้อมูล การส่งซ้ำหลายครั้ง หรือสแปม;
  4. ใช้คุณสมบัติใดๆ อย่างรู่เท่าทันหรือโดยประมาทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ในรูปแบบใดๆ;
  5. แทรกแซง ยุ่ง หรือลบทิ้ง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ข้อมูลในรูปแบบซึ่งรวมไว้บนเว็บไซต์;
 2. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการโจมตีโดยปฎิเสธการให้บริการที่แพร่ไวรัส หรือปัจจัยที่อันตรายในทางเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ในการเข้าถึงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือเนื่องจากการที่ท่านดาวน์โหลด ปัจจัยใดๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ดังกล่าวหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เชื่อมกับทางเรา
 1. ข้อมููลทั้งหมดบนบัญชีของท่านที่เก็บรักษาโดยผู้ให้บริการเป็นข้อมูลที่ปลอดภัยซึ่งเก็บไว้ในคลังสินค้าและเป็นความลับเว้นแต่ว่าได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงการใช้งาน(รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย).
 2. ก่อนที่ท่านจะใช้และเมื่อท่านใช้บริการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้บริการที่จะจัดเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน รวมถึงชื่อและวันเดือนปีเกิดของท่าน รายละเอียดการติดต่อของท่านและอาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจทางการตลาดของท่านไว้อีกด้วย.
 3. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา ท่านยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของท่าน รวมถึงส่วนใดๆของข้อมูลเหล่านั้นซึ่งมีสำคัญเป็นพิเศษ:
  1. เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้;
  2. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการจำเป็นต้องดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฎิบัติการบริการ.
 4. ผู้ให้บริการอาจเก็บสำเนาของการสื่อสารใดๆ ที่ท่านส่งให้พวกเขา (รวมถึงสำเนาของอีเมลใดๆ) เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลบให้ถูกต้องจากท่าน.
 1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการโอน มอบหมาย ออกใบอนุญาตต่อช่วงหรือให้สัญญาในข้อตกลงการใช้งาน ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งแก่บุคคลใดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าโดยมีข้อแม้ว่าการมอบหมายดังกล่าวใดๆนั้นจะอยู่บนเงื่อนไขเดียวกัน.
 2. ท่านไม่สามารถมอบหมายหรือออกใบอนุญาตต่อช่วงหรือไม่เช่นนั้นก็โอนสิทธิ์หรือข้อผูกมัดใดๆของท่านภายใต้ข้อตกลงการใช้งานไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม.
 1. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบหรือไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่อความผิดพลาดในการดำเนินการ หรือความล่าช้าในการดำเนินการของส่วนใดของข้อผูกมัดภายใต้การใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกการควบคุมที่มีเหตุผลของเราซึ่งรวมถึงความผิดหลาดในเครือข่าย การโทคมนาคม ความผิดพลาดในกระแสไฟฟ้า ความผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่3 หรืออุปกรณ์อื่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิก ฯลฯ.
 2. ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถยืนยันในเรื่องการบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงของส่วนใดของข้อผูกมัดของท่านหรือถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินการสิทธิ์หรือการแก้ไขใดๆ ที่พวกเข้ามีสิทธิ์จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือการแก้ไขดังกล่าวและจะไม่ปล่อยท่านจากการ ปฎิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว.
 3. การสละสิทธิ์โดยผู้ให้บริการเป็นคนตัดสินใจ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์.
 1. ถ้าเจ้าหน้าที่รายใดพิจารณาส่วนใดของข้อตกลงการใช้งานว่าไม่ถูกต้อง ผิดกฏหมายหรือบังคับใช้ในขอบเขตใดๆ เงื่อนไข สภาวะ หรือบทบัญญัติดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ จากเงื่อนไข สภาวะ และบทบัญญัติที่เหลือซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปในขอบเขตสูงสุดตามกฏหมาย.
 2. ในกรณีดังกล่าว ส่วนที่ถือว่าไม่ถูกต้องหรือบังคับใช้ไม่ได้จะถูกแก้ไขในลักษณะที่สอดคล้องกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนความตั้งใจเดิมของผู้ให้บริการให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้.
 1. ข้อตกลงการใช้งานและเอกสารใดๆ ที่มีการอ้างอิงถึงข้อตกลงอย่างชัดเจนคือข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและผู้ให้บริการ มีผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อตกลงการทำความเข้าใจ หรือการจัดการใดๆ ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ ระหว่างท่าและผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร.
 2. ผู้ให้บริการแต่ละรายรับรองว่าทั้งท่านหรือพวกเขาไม่ได้พึ่งพาการเป็นตัวแทน การดำเนินการใดๆ หรือสัญญาใดๆที่ให้ไว้โดยผู้อื่นจากอะไรก็ตามที่มีการพูดหรือเขียนไว้ในการเจรจาระหว่างพวกเขาเว้นแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงการใช้งาน.
 3. ไม่มีฝ่ายใดที่จัมีการแก้ไขใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่ไม่เป็นจริงที่ทำขึ้นโดยผู้อื่นไม่ว่าจะทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษา ก่อนหน้าวันที่ของสัญญา (นอกเสียจากว่าข้อความที่ไม่เป็นจริงดังกล่าวจะถูกทำขึ้นโดยการฉ้อโกง) และการแก้ไขเพียงอย่างเดียว ของฝ่ายอื้นนั้นจะไม่เป็นไปเพื่อการละเมิดสัญญาที่ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้งาน.
 4. ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนและตกลงที่จะผูกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้และตามที่มีการดัดแปลงและแก้ไขเป็นครั้งคราว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงและแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยการแจ้งหรือไม่ต้องการแจ้งก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนี้คือข้อตกลงทั้งหมดและเป็นขั้นสุดท้ายระหว่างท่านและผู้ให้บริการ มีผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อตกลงการเป็นตัวแทนหรือข้อความทั้งหมดที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ที่ทำขึ้นโดยผู้ให้บริการ.
 5. ข้อตกลงฉบับนี้จะคงอยู่เพื่อประโยชน์ของท่านและผู้ให้บริการ และผู้รับช่วงต่อและผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับอนุญาตตามลำดับ ท่านรับรองว่าได้อ่านข้อตกลงฉบับนี้ก่อนที่จะยอมรับข้อตกลงโดยที่มีอำนาจในการยอมรับข้อตกลงฉบับนี้และได้รับสำเนาของข้อตกลงฉบับนี้แล้ว.
 1. สำหรับลูกค้าที่ต้องการจำกัดการพนันของตนผู้ใช้บริการมีนโยบายการกันตัวแล้วสมัครใจซึ่งจะทำให้ท่านปิดบัญชีของท่านหรือจำกัดความสามารถของท่านในการเดิมพันหรือเกมบนเว็บไซต์เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ท่านสามารถขอให้การจำกัดนั้นมีระยะเวลาได้นานถึง 5 ปี เมื่อบัญชีของท่านถูกกันตัวเองออกแล้วท่าจะไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชีได้ภายใต้สถานการณ์ใดๆ จนกว่าจะหมดช่วงเวลาที่เลือกไว้ภายใต้ข้อบังคับนี้ เมื่อหมดระยะเวลาท่าจะมีสิทธิ์ในการเริ่มใช้บริการได้ใหม่โดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือเปิดบัญชีใหม่.
 2. ถ้าท่าจำเป็นต้องมีข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกนี้ โปรดพูดคุยกับฝ่ายบริการลูกค้าผ่านแผนกช่วยเหลือหรือดูหมวดการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบของเรา.
 3. ผู้ให้บริการจะพยายามอย่างมีเหตุผลที่จะรับรองการปฎิบัติตามกฏกับการกันตัวเองออกมา อย่างไรก็ตามการกันตัวเองออกมากำหนดให้ต้องมีความร่วมมือกันทั้งจากท่านและผู้ให้บริการ ระหว่างระยะเวลากันตัวเองออกมาท่านจะต้องไม่เปิดบัญชีใหม่ และยอมรับว่าทางเรา จะไม่รับผิดชอบใดๆก็ตาม ถ้าท่านยังคงพนัน/หาโอกาสใช้เว็บต่อไป.
 1. ข้อตกลงการใชง้านนี้จะควบคุมโดยและตีความโดยสอดคล้องกับกฎหมายของฟิลิปปินส์.
 2. ศาลแห่งฟิลิปปินส์จะมีอำนาจดัดสินในคดีทั่วไปเหนือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงการใช้งานนี้.